Gawek

-II- od im. Gaweł + suf. –ek. Imie znane w tej formie od XIV w. NPR’91, s. 120, z łac. Gaulus ‘ przybysz, obcy mieszkaniec Galii’ 1000NNwP, s.98.

Glinka

-I- od glinka ‘skała osadowa, służy do wyrobów ceramicznych’, NPRS, s.238, NPR’91, s.122.

Gontarczyk

-II- od gont ‘cienka deseczka do pokrywania dachu’ + suf. –arczyk, od gontarz, gonciarz ‘ten, co robi gonty lub pokrywa nimi dachy’ , + suf. –czyk , NPR’91, s. 124, NPRS, s.254.

Gorczyca

-II- od podstawy gor- występującej w takich formach jak góra, gorzeć ‘palić;, gorzki, w imionach złożonych typu Gorzysław, NPR’91, s.125, (wł.) –I- od gorczyca.

Gręda

-II- od Staropol. grąd ‘wzniesienie’, pierwotnie ‘pierś’, w niektórych formach też od gw.grądzić ‘kręcić się’ + suf. –(a), -I- Staropol. gręda ‘bieg konia, trucht’, NPRS, s.265.

Grucelski

-II- wł. od n. m. Grucele (ostroł., gm. Troszyn) + suf. -ski, od stp. gruca ‘owies, kasza’, też gw. grucza ‘guz’ + suf. –(el)ski, NPRS, s.271.