Gorzki

-II- od podstawy gor- występującej w takich formach jak góra, gorzeć ‘palić’, gorzki, w imionach złożonych typu Gorzysław + suf. -ki, NPR.’91, s.125.

Grzymała-

-I- wł. od n. m. Grzymała (kiel., gm. Tuczępy), -II- od podstawy grzym- + suf. -ała, por. im. Pielgrzym, Grzymisław, także grzmieć, NPRS, s.282,

Grabiński

-II- od n. m. Grabienice (koniń., gm. Rzgów; Ciech., Strzegowo- Osada), Grabno (częste) + suf. –ski, NPRS, s.263.

Gradowna

-II- wł. córka Gradka, od grad ‘opad atmosferyczny w postaci krup lodowych’ + suf. – owna, NPKR, s.263.