Gręda-II- od Staropol. grąd ‘wzniesienie’, pierwotnie ‘pierś’, w niektórych formach też od gw.grądzić ‘kręcić się’ + suf. –(a), -I- Staropol. gręda ‘bieg konia, trucht’, NPRS, s.265.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.