Gawek-II- od im. Gaweł + suf. –ek. Imie znane w tej formie od XIV w. NPR’91, s. 120, z łac. Gaulus ‘ przybysz, obcy mieszkaniec Galii’ 1000NNwP, s.98.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.