Grądziszewski-II- od stp. grąd ‘wzniesienie’, pierwotnie ‘pierś’, w niektórych formach też od gw. grędzić ‘kręcić się’, stp. gręda ‘bieg konia, trucht’ + suf. –szewski, NPRS, s.265.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.