Grądzki-II- od n. m. Grądy, Grąd (częste) + suf. -ki, NPRS, s.266.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.