Suski

-II- od n. m. Sucha (kilka miejscowości), Susk (ostroł., gm. Rzekuń) + suf. –ki, NPRS, s.509.

Szczepanik

-II- od im. Stefan, pochodzenia greckiego Stéphanos, od stéphanos ‘wieniec, korona’ . Łac. forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już w XII w. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII w.; na Kresach Wschodnich forma Stepan + suf. –ik, NPRS, s.480.

Szczubełek

-II- od podstawy szczub-, szczyb-, por. stp. szczubać ‘szczypać’, szczubiel ‘szczupak’ + suf. –ełek/ -ek, NPRS, s.529.

Traczewski

-II- od Staropol. tracz ‘robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’+ suf. –ewski, NPR’91, s.275, NPRS, s.615.