Gontarczyk-II- od gont ‘cienka deseczka do pokrywania dachu’ + suf. –arczyk, od gontarz, gonciarz ‘ten, co robi gonty lub pokrywa nimi dachy’ , + suf. –czyk , NPR’91, s. 124, NPRS, s.254.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.