Traczewski

-II- od Staropol. tracz ‘robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’+ suf. –ewski, NPR’91, s.275, NPRS, s.615.

Trzaska

-I- od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzać głośno’, -II- trzask, trzeszczeć ; por. też n herbu Trzaska, wł. od n. m. Trzaski (ostroł., gm. Troszyn) + suf. –a, NPRS, s.623.

Trzaszczanka

-II- od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzać głośno’, -II- trzask, trzeszczeć ; por. też n herbu Trzaska, wł. od n. m. Trzaski (ostroł., gm. Troszyn) + suf. –czanka, wł. forma odojcowska, NPRS, s.623.

Trzaszczaski

wł. -II- od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzać głośno’, trzask, trzeszczeć ; por. też n herbu Trzaska, wł. od n. m. Trzaski (ostroł., gm. Troszyn) + suf. –czaski, NPRS, s.623.