Trędowaty-II- od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’ + suf. –owaty, NPRS, s.617.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.