Traczewski-II- od Staropol. tracz ‘robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’+ suf. –ewski, NPR’91, s.275, NPRS, s.615.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.