Trzaszczaskiwł. -II- od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzać głośno’, trzask, trzeszczeć ; por. też n herbu Trzaska, wł. od n. m. Trzaski (ostroł., gm. Troszyn) + suf. –czaski, NPRS, s.623.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.