Tracz-I- od stp. tracz ‘robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’, NPRS, s.615.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.