Trzaska-I- od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzać głośno’, -II- trzask, trzeszczeć ; por. też n herbu Trzaska, wł. od n. m. Trzaski (ostroł., gm. Troszyn) + suf. –a, NPRS, s.623.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.