Marcianiak

-II- od im. Marcin. Imię pochodzi od łac. Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII w. Obok formy Marcin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn + suf. –ak, NPRS, s.68.

Marianiak

-II- od im. Marian. Imię pochodzenia łac. Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVIw., wcześniej było Marzyjan (XIV w.) + suf. –ak, NPRS, s.70.

Maryaniak

-II- od im. Marian. Imię pochodzenia łac. Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVIw., wcześniej było Marzyjan (XIV w.) + suf. –ak, NPRS, s.70.