Maczko-II- od podstawy macz-, por. maczać, mak, możliwe też od im. Matthias + suf. -ko, NPRS, s.52.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.