Mieczkowski-II- od n. m. Mieczków, Mieczki (kilka wsi) + suf. –(ow)ski, NPRS, s.91.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.