Maryaniak

-II- od im. Marian. Imię pochodzenia łac. Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVIw., wcześniej było Marzyjan (XIV w.) + suf. –ak, NPRS, s.70.

Mężeński

-II- wł. od mąż ‘ człowiek odważny, małżonek, mężczyzna’, od przym. mężowski + suf. –(eń)ski, NPRS, s.81.

Michalak

-II- wł. gw. od Michalski, Michalak- od im. Michał. Imię biblijne, od hebr. Mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XIIw. Obok postaci spolonizowanej Michał występują formy łac. Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił + suf-ak, NPRS, s.89.