Morka

-II- od podstawy mor- por.mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć + suf. –ka, NPRS, s.115

Morak

-II- od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć + suf. –ak, NPRS, s.115.

Moyżerz

-I- od im. Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że od egipskiego msj ‘urodzić’ lub arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’, lub koptyjskie Mo ‘woda’ i Usza ‘wydobyć’, albo hebr. naszach ‘wyciągnąć’ (z wody)’. Przejęte do grec. W dwu wariantach

Mroziak

-II- od mróz, mrozić, w pochodnych też od im. stp. i gw. Jamroz, to od Ambroży + suf. –ak, NPRS, s.122.