Maćczuk-II- wł. dziś Macek- od im. Maciej, por. Mathiam dictum Macz, także od macać ‘dotykać’ + suf. –czuk, wł. od stp. mać ‘matka’ + suf. –czuk, NPRS, s.49.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.