Mierzeiewski-II- od n. m. Mierzejewo (ostroł., gm. Rzekuń) + suf. –ski, NPRS, s.93.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.