Kowalik-II- od podstawy kowa- , por. Staropol. kować ‘kuć metal’, kowal _ suf. –ik, NPR ’91, s.159, 1000 NNwP, s.141.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.