Kowalik

-II- od podstawy kowa- , por. Staropol. kować ‘kuć metal’, kowal _ suf. –ik, NPR ’91, s.159, 1000 NNwP, s.141.

Kraska

-II- od krasa ‘ piękno, uroda’ krasić ‘upiększać’, kraszać ‘krasić’ + suf. –ka , NPRS, s.459 lub –I- kraska ‘barwny ptak’, NPR’91, s.161.

Kaczyński

II- od n.m. Kaczyn ( łomż., gm. Czyżew- Osada), Kaczyny ( ostroł., gm. Ostrołęka) + suf. –ski, NPRS, s.364.

Kurduk

-II- od stp. kord ‘krótki miecz’ lub od stp. Korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’ + suf. -uk, NPRS, s.439.