Dymek-I- od dymek, -II- dym + suf. –ek ‘obłok gazu’. Nazwa notowana od XIV w. 1000NNwP, s.91, NPRS, s.163.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.