Lubak-II- od podstawy lub- por. lubić, lubny, im. Złożone typu Lubomir + suf. –ak , NPRS, s.26

Bookmark the permalink.

Comments are closed.