Korzeniecki-II- od korzeń ‘część rośliny wrośnięta w ziemię’ + suf. –ecki, NPRS, s.443.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.