Kordaszewski-II- od Staropol. Kardasz ‘brat, pobratymiec, też kurdesz ‘pieśń biesiadna” + suf.-ewski, NPRS, s.378.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.