Jarosik-II- od im. Złożonych typu Jarogniew, też od jary ‘wiosenny, młody, silny’ + suf. –osik, NPR’91. S.138.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.