Jarosik

-II- od im. Złożonych typu Jarogniew, też od jary ‘wiosenny, młody, silny’ + suf. –osik, NPR’91. S.138.

Jenda

-II- od im. Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego od Jehovah ’ Bóg jest łaskawy’ + suf. –da, NPR’91, s.136.

Jędrzejczuk

-II- wł. od n. m. Jędrzejewo, Jędrzejów (kilka wsi) lub od im. Andrzej- imię przejęte z łac. Andreas, do łaciny z greckiego Andréas. W języku starogreckim była to forma skrócona od imion dwuczłonowych. W członie pierwszym był Redzeń andr— ‘mąż, mężczyzna’ + suf. -czuk. W Polsce imię bardzo popularne, notowane od XII w., w różnorodnych postaciach fonetycznych, NPR.’91, s.75.