Jarosik

-II- od im. Złożonych typu Jarogniew, też od jary ‘wiosenny, młody, silny’ + suf. –osik, NPR’91. S.138.

Jenda

-II- od im. Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego od Jehovah ’ Bóg jest łaskawy’ + suf. –da, NPR’91, s.136.

Jachymczyk

-II- od im. Joachim. Imię pochodzenia hebr., od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘ Bóg wzmocni, podniesie’ + suf. -czyk. W Polsce znane od XIVw. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Joachym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim, NPRS, s.353.