Pardo

-II- od pardać ‘wałęsać się, pierdzieć, Staropol. pard ‘lampart’, + suf. –(o) NPR’91, s.204, NPRS, s.208.

Pucek

-II- od puc ‘usta, policzki; brzuszek’ + suf. –ek, -I- od stp., pucek ‘dziecko o okrągłej twarzy’, NPRS, s.319.

Prazych

-II- od gw. praga ‘upał, pragnienie’, lub od n. m. Praga (część Warszawy)+ suf. -zych, NPRS, s.292.