Pardo

-II- od pardać ‘wałęsać się, pierdzieć, Staropol. pard ‘lampart’, + suf. –(o) NPR’91, s.204, NPRS, s.208.

Prusak

-II- od n. etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, por. też n. herbu Prus + suf. –ak, NPRS, s.302.