Pardo

-II- od pardać ‘wałęsać się, pierdzieć, Staropol. pard ‘lampart’, + suf. –(o) NPR’91, s.204, NPRS, s.208.

Pobidziński

-II- wł. dziś Obiedziński- od n. m. Obiedzino ( ciech., gm. Gołymin- Ośrodek; łomż., gm Kolno) + suf. –ski, NPRS, 168.

Przasnek

-I- od stp. przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’ lub od przaśny ‘niezakwaszony’ + suf. –ek, NPRS, s.304.