Ptaczyński-II- od ptak + suf. –czyński, NPRS, s.319.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.