Podorki-II- od pogórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ + suf. –ki, NPRS, s.261.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.