Pardo-II- od pardać ‘wałęsać się, pierdzieć, Staropol. pard ‘lampart’, + suf. –(o) NPR’91, s.204, NPRS, s.208.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.