Maciąg-II- od im. Maciej , także od macać ‘dotykać’ + suf.ąg, NPR’91, s.179, 1000NNwP, s.164.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.