Mroziak-II- od mróz, mrozić, w pochodnych też od im. stp. i gw. Jamroz, to od Ambroży + suf. –ak, NPRS, s.122.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.