Dawidczyk

-II- od im. Dawid , notowanego w Polsce od XIII w. Imię pochodzenia hebrajskiego David ‘ ukochany, złączony’ + suf. –(cz)yk, NPRS, s.127, NPR’91, s.106.

Dąbrowski

-II- od n. m. Dąbrowa, Dąbrówka + suf. Ski, NPR’91, s.129, od nazwy heraldycznej Dąbrowa + suf. –ski 1000NNwP, s.85.

Dymek

-I- od dymek, -II- dym + suf. –ek ‘obłok gazu’. Nazwa notowana od XIV w. 1000NNwP, s.91, NPRS, s.163.