Dawidczyk-II- od im. Dawid , notowanego w Polsce od XIII w. Imię pochodzenia hebrajskiego David ‘ ukochany, złączony’ + suf. –(cz)yk, NPRS, s.127, NPR’91, s.106.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.