Dąbrowski-II- od n. m. Dąbrowa, Dąbrówka + suf. Ski, NPR’91, s.129, od nazwy heraldycznej Dąbrowa + suf. –ski 1000NNwP, s.85.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.