Danielowa-II- ( wł.) nazwisko czes., od imienia biblijnego Daniel ‘ Bóg jest sędzią’ + suf. –ova.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.