Stalmach

-I- od stelmach, także stalmach, starmach ‘rzemieślnik wyrabiający drewniane części wozu’, NPRS, s.482.

Stalmaszczuk

-II- od stelmach, także stalmach, starmach ‘rzemieślnik wyrabiający drewniane części wozu’ + suf. -szczuk, NPRS, s.482.

Stalmaszczyk

-II- od stelmach, także stalmach, starmach ‘rzemieślnik wyrabiający drewniane części wozu’ + suf. -szczyk, NPRS, s.482.