Skowroński

-II- od n. m. Skowrony, (elbl., gm. Godkowo) lub od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’+ suf. –ski, NPRS, s.436.

Stefaniak

-II- od im. Stefan, pochodzenia greckiego Stéphanos, od stéphanos ‘wieniec, korona’ . Łac. forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już w XII w. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII w.; na Kresach Wschodnich forma Stepan + suf. –ak, NPRS, s.480.