Zawadzki

-II- od zawada ‘przeszkoda’, dawniej też ‘kora; skaza’ lub od n. m. Zawada (liczne), wł. od n. m. Zawady (ostroł., gm. Troszyn) + suf. –ki, NPRS, s.728.

Zdroiewski

-II- od zdrój ‘strumień, źródło’ + suf. –ewski lub od n. m. Zdroje (kilka wsi) + suf. –wski, NPRS, s.734.