Zdroiewski

-II- od zdrój ‘strumień, źródło’ + suf. –ewski lub od n. m. Zdroje (kilka wsi) + suf. –wski, NPRS, s.734.