Dobos

-II- od imion złożonych typu Dobiesław, Dobiemir + suf. –os, lub od dobosz ‘bębnista’, słowo to jest notowane w polszczyźnie od XVIII w. 1000NNwP, s. 86.

Doboszewski

-II- od imion złożonych typu Dobiesław, Dobiemir lub od dobosz ‘bębnista’, słowo to jest notowane w polszczyźnie od XVIII w. + suf. –ewski/ -oszewski, 1000NNwP, s. 86.

Czuprysiak

-II- od im. Cyprian, stp. Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII w., pochodzi od łac. Cyprianus, grec. Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, grec. Kúpros + suf. -ysiak, NPRS, s.105.

Dorowicz

-II- od stp. dur ‘szaleństwo’, por. durować ‘szaleć’, lub od dura ‘dziura’ + suf. –owicz/ -icz, NPRS, s.158.