Warda-I- od dawnego Warda ‘mańkut’, wardać ‘łazić’ NPR’91, s.285, NPRS, s.654.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.