Brzeziński

-II- od brzoza ‘ gatunek drzewa; od brzezina, ‘brzozowy las’ + suf.-ski, 1000 NNwP, s. 73, (wł.) od n.m. Brzeźno ( sier., gm. Brzeźno) + suf. –ski, SKP, s. 410.

Brum

-II- od podstawy bram-, por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’, NPRS, s.51.

Bradke

-II- od rzecz. Brat + suf. –ke, podstawowe nazwisko Bratek SSNO notuje od r. 1385 z Małopolski i Mazowsza; NPB, s. 57.