Brum

-II- od podstawy bram-, por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’, NPRS, s.51.

Bradke

-II- od rzecz. Brat + suf. –ke, podstawowe nazwisko Bratek SSNO notuje od r. 1385 z Małopolski i Mazowsza; NPB, s. 57.

Brzeziński

-II- od brzoza ‘ gatunek drzewa; od brzezina, ‘brzozowy las’ + suf.-ski, 1000 NNwP, s. 73, (wł.) od n.m. Brzeźno ( sier., gm. Brzeźno) + suf. –ski, SKP, s. 410.

Bazylakowna

-II- wł. córka Bazylaka, od im. Bazyli, notowanego w Polsce od XIII w. Imię pochodzenia grec., od basileús, ‘wódz, król’. Na Rusi miało formę Wasylij, Wasyl + suf. -kowna, NPRS,s.24.