Budziński-II- od podstawy bud-, por. buda, budzić + suf. –iński, im. złożone typu Budzisław, NPRS, s.60.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.