Brzeziński-II- od brzoza ‘ gatunek drzewa; od brzezina, ‘brzozowy las’ + suf.-ski, 1000 NNwP, s. 73, (wł.) od n.m. Brzeźno ( sier., gm. Brzeźno) + suf. –ski, SKP, s. 410.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.