Baczuwna

– II- wł. córka Bacza, od baczyć, ‘patrzeć, obserwować’, w pochodnych też od bakać ‘ łajać, krzyczeć’+ suf. -uwna, NPRS, s.13.

Baczowna

– II- wł. córka Bacza, od baczyć, ‘patrzeć, obserwować’, w pochodnych też od bakać ‘ łajać, krzyczeć’ + suf. –owna, , NPRS, s.13.

Baczewski

-II- od n. m. Bacze(ciech., gm. Opinogóra Górna; łomż., gm. Zambrów, Łomża), + suf. –wski, NPRS, s.13.

Bacz

-II- od baczyć, ‘patrzeć, obserwować’, w pochodnych też od bakać ‘ łajać, krzyczeć’, Ø, NPRS, s.13.