Bradke-II- od rzecz. Brat + suf. –ke, podstawowe nazwisko Bratek SSNO notuje od r. 1385 z Małopolski i Mazowsza; NPB, s. 57.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.