Urbanowski



-II- od im. Urban, notowanego w Polsce od XIIIw., pochodzenia łac.- Urbanus, od urbanus ‘miejski, mieszkaniec miasta’ + suf. -owski, NPRS, s.640.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.